Konkursy 2020
DZH/21/II/2020/PORADNIE

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/21/II/2020/PORADNIE

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza specjalistę lub lekarza w trakcje specjalizacji z zakresu radiologii w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej, lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych oraz pediatrii w Poradni POZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologiczno – Położniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalistę z zakresu kardiologii w Poradni Kardiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalistę z zakresu endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Poradni Leczenia Bólu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalistę z zakresu okulistyki w Poradni Okulistycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalistę z zakresu urologii w Poradni Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarza specjalistę z zakresu laryngologii w Poradni Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

 

Nowy termin składania ofert - do dnia 26.03.2020r. do godz. 10.00. 
DZH/20/II/2020/KCM

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/20/II/2020/KCM

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ ORAZ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
PRACA W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU DO 160H/M-C ORAZ DYŻURY MEDYCZNE.
DYŻURY MEDYCZNE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W ILOŚCI MINIMUM 6 DYŻURÓW 24H LUB 12 DYŻURÓW 12H.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/19/II/2020/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/19/II/2020/SOR

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, ANESTEZJOLOGII, ORTOPEDII, KARDIOLOGII ORAZ INTERNISTĘ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/18/II/2020/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/18/II/2020/SOR

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/17/II/2020/KGP1

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/17/II/2020/KGP1

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W I KLINICE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU DO 160H/M-C, DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert
 
DZH/16/II/2020/CCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/16/II/2020/CCS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z UPRAWNIENIAMI PTK DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA PROCEDUR Z ZAKRESU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ - REALIZOWANYCH W KLINICE CHORÓB SERCA – CENTRUM CHORÓB SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert
 
DZH/15/II/2020/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/15/II/2020/KCS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W KLINICE CHORÓB SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU DO 160H/M-C, KONSULTACJE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert
 
DZH/14/II/2020/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/14/II/2020/SOR

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ LUB/I PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU DO 160H/M-C, ZABEZPIECZENIE PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH, DYŻURY MEDYCZNE.br />
V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert
 
DZH/13/II/2020/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/13/II/2020/SOR

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ LUB PEDIATRII POWYŻEJ 2 ROKU SZKOLENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU DO 160H/M-C, ZABEZPIECZENIE PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH, DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert
 
DZH/12/II/2020/KP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/12/II/2020/KP

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTE - REALIZOWANYCH W KLINICE PSYCHIATRII ORAZ PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W ORDYNACJI PODSTAWOWEJ MIN 12H/M-C.

V - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/11/II/2020/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/11/II/2020/SOR

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, ANESTEZJOLOGII, ORTOPEDII, KARDIOLOGII ORAZ INTERNISTĘ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/10/II/2020/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/10/II/2020/SOR

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/9/I/2020/KGP1

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/9/I/2020/KGP1

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W I KLINICE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU DO 160H/M-C, DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/8/I/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/8/I/2020/USK

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Klinice Hematologii Dorosłych i innych komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie jednozmianowym.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/7/I/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/7/I/2020/USK

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (dziecięcym), Centrum Chorób Cywilizacyjnych i innych komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie zmianowym.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/6/I/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/6/I/2020/USK

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


Pielęgniarkę w zakresie opieki pielęgniarskiej w Centrum Chorób Serca, Intensywnej Terapii Kardiologicznej i innych komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, w systemie pracy zmianowej.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/5/I/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/5/I/2020/USK

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


Pielęgniarkę instrumentariuszkę w zakresie opieki pielęgniarskiej w Dziale Bloków Operacyjnych i innych komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, w systemie pracy zmianowej.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/4/I/2020/CCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/4/I/2020/CCS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z UPRAWNIENIAMI PTK DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA PROCEDUR Z ZAKRESU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ - REALIZOWANYCH W KLINICE CHORÓB SERCA – CENTRUM CHORÓB SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert
 
Konkurs 10

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 10

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 09

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 09

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – Klinika Psychiatrii

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 08

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 08

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – Klinika Okulistyki


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 07

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 07

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej: Centrum Chorób Serca


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 06

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 06

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – Dział Diagnostyki Endoskopowej


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 05

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 05

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – Centrum Chorób Cywilizacyjnych


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 04

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 04

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – Klinika Nefrologii Pediatrycznej - Stacja Dializ Pediatryczna


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 03

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 03

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku – Oddział Kli-niczny Hematologii i Oddział Kliniczny Hematologiczny Pobytu Dziennego


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 02

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 02

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 01

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

Konkurs 01

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko::

Pielęgniarki Oddziałowej – II Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii 


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Oferta 2/2020

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy w Dziale Projektów Rozwojowych na stanowisko:

  • Specjalista ds. projektów


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 1/2020

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy w Dziale Księgowości na stanowisko:

  • KIEROWNIK DS. MAJĄTKU


 

Szczegóły oferty
 
DZH/3/I/2020/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/3/I/2020/KCS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W KLINICE CHORÓB SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU DO 160H/M-C, KONSULTACJE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, DYŻURY MEDYCZNE.

V - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Zmiana terminu otwarcia ofert
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 5