Konkursy 2017
Oferta pracy 12/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

12/2017

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Konserwator powierzchni płaskich 

Szczegóły oferty
 
Oferta pracy 11/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

11/2017

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. Teletechnicznych Systemów Bezpieczeństwa 

Szczegóły oferty
 
Oferta pracy 10/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

10/2017

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Inspektora ds. Energetycznych 

Szczegóły oferty
 
Oferta pracy 9/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

09/2017

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy w Dziale Sprzedaży na stanowisko:

Starszy inspektor ds. sprzedaży/specjalista ds. sprzedaży 

Szczegóły oferty
 
DZH/32/VI/2017/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/32/VI/2017/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarkę  w zakresie opieki pielęgniarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, w systemie pracy zmianowej 100- 180 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Wzór umowy
 
DZH/31/VI/2017/UPS/KCO

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/31/VI/2017/UPS/KCO

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

1. LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W PORADNI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
2. LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ
3. LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ NA BLOKU OPERACYJNYM
4. PIELĘGNIARKĘ INSTRUMENTARIUSZKĘ NA BLOKU OPERACYJNYM

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/30/VI/2017/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/30/VI/2017/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM ORAZ DODATKOWO W INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH USK. Dyżury medyczne: co najmniej 6 dyżurów 12 godz. lub 3 dyżury 24 godz.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/29/V/2017/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/29/V/2017/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:
- PEDIATRII
- ONKO-HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
- IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
- TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ
W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZSU PRACY DO 115 GODZ./M-C, DYZURÓW MEDYCZNYCH ORAZ CZASU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH ZGODNIE Z ALGORYTMEM

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/28/V/2017/KNE

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/28/V/2017/KNE

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEONATOLOGII LUB PEDIATRII CHCĄCY PODJĄĆ SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU NEONATOLOGII. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godzin miesięcznie, dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/27/V/2017/KAN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/27/V/2017/KAN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARDIOLOGII LUB ANGIOLOGII LUB DIABETOLOGII W KLINICE ANGIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I DIABETOLOGII. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 160-165 godzin miesięcznie, dyżury medyczne do 8 /m-c

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitaln

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/26/V/2017/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/26/V/2017/ZRN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU RADIOLOGII– REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ,
ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy, do 160 godz. / m-c., dyżury
lub/i wykonywanie badań i opisów.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 8/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

08/2017

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy w Dziale Personalnym na stanowisko:

Specjalisty ds. personalnychSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 7/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

07/2017

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

KSIĘGOWA

Szczegóły oferty
 
Oferta pracy 6/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

06/2017

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Piotr Pobrotyn
oraz
Lekarz Kierujący - Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej
prof. dr hab. Alicja Chybicka
zatrudnią od zaraz
w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”
w Klinice Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej:

 

- lekarzy specjalistów z zakresu hematologii i onkologii dziecięcej,
- lekarzy pediatrów,
- lekarzy chcących rozpocząć specjalizacje z hematologii i onkologii dziecięcej,
- lekarzy rezydentów 

Szczegóły oferty
 
DZH/25/IV/2017/KAN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/25/IV/2017/KAN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARDIOLOGII LUB ANGIOLOGII LUB DIABETOLOGII W KLINICE ANGIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I DIABETOLOGII. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 160-165 godzin miesięcznie, dyżury medyczne do 8 /m-c

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/24/IV/2017/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/24/IV/2017/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI (po 2 roku spec.) REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 40 godz/ tyg.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/23/IV/2017/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/23/IV/2017/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ ANGIOLOGA – REALIZOWANYCH W PORADNI ANGIOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 30 godz. tygodniowo.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
Konkurs z dn 19.04.2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
z dnia 19.04.2017

DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowiska:


Ogłasza konkurs na stanowiska:

1. Pielęgniarki Oddziałowej: Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,
2. Pielęgniarki Oddziałowej: Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna,
3. Pielęgniarki Oddziałowej: Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki,
4. Pielęgniarki Oddziałowej: Szpitalny Oddział Ratunkowy,
5. Pielęgniarki Oddziałowej: Klinika Ginekologii i Położnictwa-Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
 
DZH/22/IV/2017/KLK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/22/IV/2017/KLK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :
LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII SPEŁNIAJACEGO WYMOGI PTK (Z ZAKRESU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ) – REALIZOWANYCH W KLINICE KARDIOLOGII –PRACOWNI HEMODYNAMIKI ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH USK W ZALEZNOŚCI OD RZEB. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury w dni robocze 16,25h, soboty i święta 24h.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/21/IV/2017/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/21/IV/2017/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :
LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII– REALIZOWANYCH W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU,
ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej
ordynacji czasu pracy do 115 godz./m-c oraz dyżury.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/20/IV/2017/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/20/IV/2017/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :
LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ LUB CHIRURGII OGÓLNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Dyżury medyczne: 12 godz. – zgodnie z organizacją pracy w SOR (dopuszczalne 24-godz. dyżury).
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/19/IV/2017/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/19/IV/2017/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :
Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK, Dział Bloków
Operacyjnych. Praca w systemie zmianowym do 170 godzin/m-c.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/18/IV/2017/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/18/IV/2017/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W
ZAKRESIE:
Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, w
systemie pracy zmianowej do 170 godz./m-c.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 5/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

05/2017

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. Energetycznych 

Szczegóły oferty
 
DZH/17/III/2017/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/17/III/2017/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :
LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU UROLOGII REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH
SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 50 godz/ m-c .
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/16/III/2017/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/16/III/2017/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  PRZEZ :
Pielęgniarki  w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej i intensywnej terapii w  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałach, w których stan pacjenta będzie wymagał intensywnej terapii, w systemie pracy zmianowej do 190 godz./m-c.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/15/III/2017/KCZ

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/15/III/2017/KCZ

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  PRZEZ :
LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH(doświadczenie w zakresie polisomnografii) – PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY DO 100 GODZ./M-C ORAZ DYŻURY W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZAWODOWYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/14/III/2017/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/14/III/2017/ZRN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU RADIOLOGII - konsultacje oraz ocena badań mammo-graficznych w tym ocena zgodnie z wymogami programu profilaktyki raka piersi finansowanego ze środków NFZ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/13/III/2017/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/13/III/2017/KCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOCHIRURGII (rozpoczęta specjalizacja z transplantologii lub spełnienie warunków do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie transplantologii)– REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII SERCA ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 16 godz./m-c , dyżury medyczne co najmniej 5/m-c, gotowość do udzielania świadczeń co najmniej 5/m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/12/III/2017/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/12/III/2017/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ– REALIZOWANYCH W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 115 godz./m-c oraz dyżury.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/11/III/2017/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/11/III/2017/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU MEDYCYNY RODZINNEJ LUB INTERNISTĘ– REALIZOWANYCH W PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 37 godz. tygodniowo.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/10/III/2017/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/10/III/2017/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ ANGIOLOGA – REALIZOWANYCH W PORADNI ANGIOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 30 godz. tygodniowo.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 4/2017

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

04/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy w w Dziale Żywienia na stanowisko:

POMOC KUCHENNĄSzczegóły oferty
 
DZH/9/II/2017/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/9/II/2017/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – REALIZOWANYCH W PORADNI LECZENIA BÓLU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 50 godz. miesięcznie.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 5