Konkursy 2015
DZH/59/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/59/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU HEMATOLOGII REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 30 godz oraz konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/57/IX/2015/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/57/IX/2015/KCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII REALIZOWANE W PORADNI TORAKOCHIRURGICZNEJ, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/56/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/56/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY OTOLARYNGOLOGA - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy tj. 40 godzin miesięcznie.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/55/IX/2015/KLR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/55/IX/2015/KLR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU REUMATOLOGII W KLINICE REUMATOLOGII. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy ( 0,4 etatu – tj. 60 godz./m-c), dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/54/IX/2015/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/54/IX/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ GINEKOLOG, REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM, dyżury medyczne 12h (w uzasadnionych przypadkach 24h)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/53/IX/2015/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/53/IX/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ,

2. LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM, dyżury medyczne 12h (w uzasadnionych przypadkach 24h)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/52/IX/2015/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/52/IX/2015/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W
ZAKRESIE:


1. USŁUG Z ZAKRESU HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ W RAMACH PODSTAWOWEJ
ORDYNACJI CZASU PRACY (ŁĄCZNIE 2160 GODZIN MIESIĘCZNIE), DYŻURÓW MEDYCZNYCH
ORAZ CZASU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH ZGODNIE Z
ALGORYTMEM PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII, HEMATOLOGII I
ONKOLOGII DZIECIĘCEJ, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ, TRANSPLANTOLOGII MEDYCZNEJ
ORAZ LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I
HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ Z PORADNIĄ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ
PORADNIĄ PRZESZCZEPOWĄ.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


2. LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE PEDIATRII, LEKARZA SPECJALISTY W
DZIEDZINIE HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ, LEKARZA SPECJALISTY W
DZIEDZINIE IMMUNOLOGII KLINICZNEJ, LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE
TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI W RAMACH
PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY. DYŻURÓW MEDYCZNYCH ORAZ CZASU
NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH ZGODNIE Z
ALGORYTMEM.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
Oferta pracy 22/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

31/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:

• Główny KsięgowySzczegóły oferty
 
DZH/51/VIII/2015/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/51/VIII/2015/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. PIELĘGNIARSTWA W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH I DZIAŁACH SZPITALNYCH. PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wniosek
 
DZH/50/VIII/2015/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/50/VIII/2015/KCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œwiadczeń zdrowotnych, których wartoœć przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŒWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załšcznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załšcznik 2 - Dane Oferenta
Załšcznik 3 - Oœwiadczenie Oferenta
Załšcznik 4 - Wniosek
 
DZH/49/VIII/2015/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/49/VIII/2015/KOL

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œwiadczeń zdrowotnych, których wartoœć przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŒWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG - praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 40.godz./mies..

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załšcznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załšcznik 2 - Dane Oferenta
Załšcznik 3 - Oœwiadczenie Oferenta
Załšcznik 4 - Wniosek
 
DZH/48/VIII/2015/KOT

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/48/VIII/2015/KOT

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œwiadczeń zdrowotnych, których wartoœć przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŒWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG NARZĄDU RUCHU -
REALIZOWANE W KLINICE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
dodatkowo w Poradni Przyklinicznej) USK, konsultacje, dyżury medyczne,
gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załšcznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załšcznik 2 - Dane Oferenta
Załšcznik 3 - Oœwiadczenie Oferenta
Załšcznik 4 - Wniosek
 
Oferta pracy 21/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

30/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:                                     

• Salowa/NoszowySzczegóły oferty
 
DZH/47/VIII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/47/VIII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA CHIRURG ONKOLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy – 40 godz./mies.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/46/VIII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/46/VIII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA UROLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/45/VIII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/45/VIII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA GINEKOLOG POŁOŻNIK - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/44/VIII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/44/VIII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA PEDIATRA - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 1/2 etatu

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 20/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

29/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:                                     

• Główny KsięgowySzczegóły oferty
 
DZH/42/VII/2015/KLR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/42/VII/2015/KLR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œświadczeń zdrowotnych, których wartość‡ przekracza wyrażonej w zł‚otych równowartoś›ci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA REUMATOLOG - REALIZOWANE W KLINICE REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy i dyżury medyczne

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogł‚oszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załą…cznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załą…cznik 2 - Dane Oferenta
Załą…cznik 3 - Oś›wiadczenie Oferenta
Załą…cznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 19/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

28/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:

• Specjalistę do spraw personalnych 

Szczegóły oferty
 
Konkurs 30/2015

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

27/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

"KONKURS NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU".Czytaj o ogłoszeniu ...

Załączniki 1 - 3
 
Oferta pracy 18/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

26/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:                                                                                                               

• Pielęgniarka, PołożnaSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 17/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

25/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni

• Specjalista ds. aparatury medycznejSzczegóły oferty
 
Konkurs 33/V//2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/33/V/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE:  

LEKARZA SPECJALISTY MEDYCYNY RATUNKOWEJ - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM USK, praca w systemie zmianowym, dyżury w systemie 12 godzinnym z możliwością pracy przez 24 godziny, dyżury medyczne w ilości zależnej od potrzeb SOR (minimum 5)


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
DZH/35/VII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/35/VII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE:  

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRIURGII OGÓLENEJ - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy  

 

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

  

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/36/VII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/36/VII/2015/UPS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE:  

LEKARZ SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy  (40 godzin miesięcznie)

 

 

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

  

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/37/VII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/37/VII/2015/UPS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE:  

LEKARZ SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy  (40 godzin miesięcznie), konsultacje w oddziale

 

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/38/VII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/38/VII/2015/UPS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 

LEKARZ SPECJALISTA HEMATOLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ, KLINIKI I ODDZIAŁY USK (konsultacje, konsultacje z biopsją, praca w poradni specjalistycznej)

 

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/39/VII/2015/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/39/VII/2015/KOL

 


 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG - REALIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII SZYI I GŁOWY USK, dyżury medyczne

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/40/VII/2015/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/40/VII/2015/KOL

 


 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG - REALIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII SZYI I GŁOWY USK, praca w podstawowej ordynacji czsu pru  60 godz./mies., dyżury medyczne

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/41/VII/2015/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/41/VII/2015/SOR

 


 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA CHIRURG OGÓLNY, SPECJALIZACJA Z MEDYCYNY RATUNKOWEJ w toku - REALIZOWANIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; ZASTĘPCA KIEROWNIKA SOR - KMR(praca w podstawowej ordynaji czasu pracy 80 godz./mies.)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
Oferta pracy 16/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

24/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                     

• Inżynier obsługi Stacji DializSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 15/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

23/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                     

• lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale RatunkowymSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 14/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

22/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                                                                                               

• Księgową w Dziale KsięgowościSzczegóły oferty
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 5