DZP-logo

Kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy stomatologów

specjalizujących się w dziedzinie Zdrowia Publicznego


1. Tytuł kursu specjalizacyjnego:
Podstawy teorii zdrowia publicznego. Docelowy model systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Termin kursu : 2.06.2014 – 13.06.2014 .


1. Tytuł kursu specjalizacyjnego:
Podstawy teorii zdrowia publicznego. Docelowy model systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Termin kursu : 5.01.2015 – 16.01.2015 .


Formularz zgłoszeniowy na kurs specjalizacyjny.