DZP-logo

  „Zdrowie publiczne to nauka i sztuka
zapobiegania chorobom, przedłużania
życia i promocji zdrowia poprzez
zorganizowany wysiłek społeczeństwa.”
 Donald Acheson

 NASZE CELE I ZADANIA:

 

 

 

Wykonywanie zewnętrznych ekspertyz w dziedzinie Zdrowia Publicznego w zakresie Medycyny Pracy i Ergonomii
  
Przeprowadzanie badań ankietowych
  
Wykonywanie ekspertyz wewnętrznych i konsultacji w dziedzinie zdrowia publicznego, ergonomii warunków pracy i zarządzania zdrowiem w miejscu pracy dla potrzeb Dyrekcji USK
  
Prowadzenie specjalizacji lekarzy i innych osób (nie będących lekarzami)  w dziedzinie Zdrowia Publicznego
  
Monitorowanie przebiegu i jakości kształcenia podyplomowego lekarzy
  
Działalność edukacyjna w zakresie promocji zdrowia, psychospołecznych problemów pracy w szpitalu oraz ergonomii warunków prac
  
Ustalane priorytetów w dziedzinie Zdrowia Publicznego na terenie USK
  
Przeprowadzenie akredytacji USK w zakresie prewencji i profilaktyki w Zdrowiu
  
Kursy i wykłady dla wybranych grup pracowniczych
  
Robienie projektów wewnętrznych, analiz oceny ryzyka zawodowego wraz z diagnozą ergonomiczną stanowisk pracy w USK
  
Przygotowywanie programów kursów
  
Wspomaganie kadry kierowniczej USK we wdrażaniu polityk prozdrowotnych
  
Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie programów nauczania w dziedzinie Zdrowia Publicznego
  

Działalność sprawozdawcza z realizacji Narodowego Programu Zdrowia

 


Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainieObraz_422.jpg