DZH/81/V/2016/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/81/V/2016/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œświadczeń zdrowotnych, których wartoœść przekracza wyrażonej w złotych równowartoœści kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚŒWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI (po 2 roku spec.)
REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 40 godz/ tyg.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oœświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy