DZH/78/V/2016/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/78/V/2016/ZRN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


W RAMACH UDZIELANIA KOMPLEKSOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RADIOLOGII POSZUKUJEMY ZESPOŁU SPECJALISTÓW:

- LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU RADIOLOGII, RADIODIAGNOSTYKI, DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, NEUROCHIRURGII
- PIELĘGNIARKI
- TECHNIKA RTG
W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ i NEURORADIOLOGII. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 80 godz. / m-c., dyżury na wezwanie po godz. 15.00 i w dni wolne (do 48 godz.).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy