Światowy Dzień Wcześniaka
 

17 listopada to Światowy Dzień Wcześniaka


Wiele instytucji państwowych jest dzisiaj podświetlona na fioletowo. W szpitalach pojawiły się filetowe skarpetki – symbol światowego dnia wcześniaka.

Światowy Dzień Wcześniaka łączy wszystkie oddziały neonatologiczne, w których odbywają się porody przedwczesne. Wcześniaki stanowią grupę pacjentów wymagających szczególnej opieki, a te najmniejsze intensywnej terapii.

Poza leczeniem oddechowym wymagają antybiotykoterapii, żywienia pozajelitowego wczesnej stymulacji rozwoju. Wiele spośród nich wymaga laseroterapii w związku z retinopatią wcześniaczą oraz zabiegów operacyjnych przewodu pokarmowego z powodu martwiczego zapalenia jelit. Niektóre wcześniaki po urodzeniu przebywają w szpitalu od 2 do 4 miesięcy. Część z nich rozwija cechy dysplazji oskrzelowo-płucnej w związku z długotrwałym leczeniem niewydolności oddechowej.

- Po zakończonym leczeniu coraz częściej wypisujemy do domu dzieci zdrowe, choć urodzone ze skrajnie małą masą ciała i niskim wiekiem płodowym – mówi prof. Barbara Królak-Olejnik, Kierownik Kliniki Neonatologii. - Trafia do nas szczególnie dużo pacjentek z ciążą zagrożoną przedwczesnym porodem, ale nasze możliwości terapeutyczne i diagnostyczne są coraz większe - dodaje.

Prawidłowa rehabilitacja i właściwy nadzór medyczny sprawia, że wracają do pełnego zdrowia i rozwijają się prawidłowo.

- Warto pamiętać, żeby uzyskać dobrą jakość życia cały personel medyczny intensywnie angażuje się w leczenie i opiekę. Światowy Dzień Wcześniaka pozwala nam pamiętać, o dzieciach, które żyją dzięki rozwojowi medycyny – dodaje prof. Barbara Królak – Olejnik.
 
 
Światowy Dzień Wcześniaka