Konkurs 10/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania


DZH/14/III/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - realizowanych w ramach poradni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Kod CPV - 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego


 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy