Wizyta w USK

Wizyta w USK


W styczniu 2015 na zaproszenie Pana Profesora Grzegorza Mazura gościł w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnenia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Pan Profesor Robert Skomro z Uniwersytetu Saskatchewan w Kanadzie, Dyrektor Centrum Zaburzeń Snu, wybitny znawca i autor licznych poblikacji z zakresu medycyny snu. Podczas wizyty zostały zaprezentowane liczne osiągnięcia Katedry i Klinika.


Profesor Grzegorz Mazur oprowadził Gościa po Klinice, prezentując między innymi nowy sprzęt Pracowni Polisomnograficznej, zakupiony dzięki wsparciu Fundacji KGHM. Celem spotkania było omówienie form współpracy między uczelniami.

Pracownia Zaburzeń Snu działa w Klinice od 2009 roku i dysponuje dwoma polisomnografami, w tym zakupionym w grudniu 2014r. aparatem Embletta MPR PG z modułem ST. Wykonywane są zarówno polisomnografie (złoty standard w diagnostyce bezdechu sennego) jak i badania przesiewowe w ilości około 200 rocznie. W ostatnim roku zatrudniono i przeszkolono technika polismonografii oraz wyposażono pracownię w nowe stanowiska komputerowe. Ponadto powiększono bazę lokalową. Obecnie Pracownia dysponuje pomieszczeniem technicznym z trzema stanowiskami komputerowymi oraz dwoma stanowiskami do badań (oddzielne sale chorych w pełni wyposażone).

W Klinice prowadzone są badania nad zaburzeniami snu w nadciśnieniu tętniczym oraz u osób zawodowo narażonych na metale ciężkie. Pracownia wykonuje badania na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.