Konkurs 14/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

24/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH. 

Ważna informacja


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu


Załącznik 1 - Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Załącznik 2 - Oferta - dane oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik 4 - Oświadczenie