Konkurs 13/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

23/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

"OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH I USŁUG MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU". 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa na wykonanie badań laboratoryjnych i usług medycznych


Załącznik 1 - Pakiety do konkursu
Załącznik 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie konkursu