Konkurs 21/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

21/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE HEMATOLOGII I BIAŁEK SPECYFICZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. 


 WYNIKI KONKURSU:


KONKURS NIEROZSTRZYGNIETY - BRAK OFERT

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 -  Hematologia i białka specyficzne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne