Konkurs 20/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

20/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. 
 WYNIKI KONKURSU:


KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY: W POZYCJACH OD 1 DO 11, OD 13 DO 25, OD 27 DO 36, 0D 38 DO 39 - BRAK OFERT; W POZYCJACH 12, 26, 37 - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Specjalistyczne badania laboratoryjne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne