Konkurs 18/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

18/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W DZIALE ANESTEZJOLOGII DLA DOROSŁYCH, ZESPOŁACH ANESTEZJOLOGICZNYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII, ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ODDZIALE NEONATOLOGII ORAZ NA INNYCH ODDZIAŁACH, DZIAŁACH PRACOWNIACH W KTÓRYCH STAN PACJENTA BĘDZIE WYMAGAŁ INTENSYWNEJ TERAPII LUB ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

2. POŁOŻNE NA BLOKU PORODOWYM-PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

3. PIELĘGNIARKI NA STACJI DIALIZ- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWY

4. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, PRACOWNIACH, PORADNIACH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

5. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII -REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

6. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU KARDIOCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

7. LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI – REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINICE CHIRURGII SERCA I INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGOCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta