Klinika Kardiologii


Kierownik Kliniki Andrzej Mysiak, prof. dr hab.
Oddziały Oddział Kliniczny Kardiologiczny
Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek A, parter

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 736-4200

(71) 736-4209


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 736-4280
Lekarz Dyżurny (71) 736-4290


Usługi medyczne

Klinika Kardiologii zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


Choroby niedokrwiennej serca:

 • próba wysiłkowa: elektrokardiograficzna i echokardiograficzna,
 • koronarografia,
 • angioplastyka naczyń wieńcowych,

Zaburzeń rytmu serca:

 • całodobowa analiza EKG metodą Holtera,
 • przezprzełykowa stymulacja serca,
 • badania elektrofizjologiczne,
 • ablacja prądem o częstotliwości radiowej,
 • implantacji sztucznych urządzeń do elektrostymulacji serca: stymulatory, kardiowertery-defibrylatory, systemy do terapii resynchronizującej.

Nadciśnienia tętniczego:

 • całodobowy pomiar ciśnienie tętniczego,
 • pełna diagnostyka biochemiczna.
W ramach Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej Klinika dysponuje 17 stanowiskami monitorowanymi, gdzie wykonuje się wysokospecjalistyczne procedury:

 • ciągła terapia nerkozastępcza,
 • nieinwazyjne i inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne,
 • kontrapulsacja wewnątrzaortalna,
 • krótkoterminowa respiratoroterapia.

W ramach Pracowni Badań Echokardiograficznych wykonywane są badania:

 • przezklatkowe,
 • przezprzełykowe,
 • próby obciążeniowe.


Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Andrzej Mysiak, prof. dr hab.


Zespół Kliniki
dr hab. Marta Negrusz-Kawecka (Z-ca Kierownika Kliniki)
prof. dr hab. Wojciech Kosmala
prof. dr hab. Walentyna Mazurek
dr hab. Jacek Gajek
dr Dariusz Biały
dr Donald Drożdż
dr Tomasz Grzebieniak
dr Beata Jołda-Mydłowska
dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
dr Marcin Protasiewicz
dr Monika Przewłocka-Kosmala
dr Agnieszka Sławuta
dr Joanna Stulin-Moszczyńska
lek. Katarzyna Piotrowska
Rezydenci
lek. Leszek Chęciński
lek. Magdalena Cielecka-Prynda
lek. Anna Hulok
lek. Adrian Mrozek
lek. Joanna Relewicz
lek. Przemysław Skoczyński
lek. Krzysztof Ściborski
lek. Jan Ślimak
lek. Anna Wojnałowicz
lek. Anna Kamila Woźnicka
lek. Tomasz Wójcik

Doktoranci
lek. Konrad Kaaz
lek. Aleksandra Rojek
lek. Aneta Stachurska
lek. Paweł Szymkiewicz