Klinika Chirurgii Serca

Kierownik Kliniki prof. dr hab. Marek Jasiński
Oddziały

Oddział Kliniczny Kardiochirurgiczny

Pododział Torakochirurgiczny 

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek A, II piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 736-4100

(71) 736-4109


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 736-4180
Lekarz Dyżurny 662 232 551
Poradnia Kardiochirurgiczna (71) 736-4155
Usługi medyczne

Klinika Chirurgii Serca zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


  • Pełny zakres zabiegów z dziedziny kardiochirurgii dorosłych.

Szczególne procedury medyczne:

  • rewaskularyzacja wieńcowa na bijącym sercu,
  • wszycie zastawek bezstentowych,
  • pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO).
  • operacje naprawcze zastawki aortalnej, mitralnej i aorty

 

Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

prof. dr hab. Marek Jasiński


Zespół Kliniki
lek. Grzegorz Bielicki
dr Andrzej Dumański
dr Anna Goździk
dr Jacek Jakubaszko
dr Rafał Nowicki
dr Marta Obremska
dr Marek Pelczar
dr Maciej Rachwalik
dr Andrzej Stachurski

Pododział Torakochirurgii
dr Krzysztof Dudek - koordynator
dr Krzysztof Gietkiewicz
dr Marek Kaleta
Rezydenci
lek. Tomasz Płonek


Historia Kliniki

Klinika Chirurgii Serca formalnie istnieje od 1972 r., czyli od podzielenia II Kliniki Chirurgicznej na trzy niezależne jednostki w ramach utworzonego Instytutu Chirurgii, ale historia wrocławskiej kardiochirurgii jest znacznie dłuższa. Pierwszy zabieg na sercu we Wrocławiu – komisurotomię mitralną – zespół kierowany przez prof. Wiktora Brossa przeprowadził 31 marca 1955 r.

Gdy w 1973 r. profesor Wiktor Bross odszedł na emeryturę, kierownictwo kliniki przejął profesor Anatol Kustrzycki. W latach 70. Wykonano tu m.in. pierwszą koronarografię oraz rewaskularyzację wieńcową. W 1987 r. kierownictwo kliniki powierzono prof. Tadeuszowi Brossowi, a w 2001 r. prof. Wojciechowi Kustrzyckiemu.

Od 2003 r. wykonuje się również rewaskularyzację mięśnia sercowego na bijącym sercu bez krążenia pozaustrojowego. Przeprowadza się ponadto różnego rodzaju zabiegi zastawkowe, zabiegi na aorcie wstępującej, operacje skojarzone oraz chirurgiczną rekonstrukcję lewej komory.

Od maja 2011 r. Klinika Kardiochirurgii zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Medycznej została włączona w strukturę Akademickiego Szpitala Klinicznego.

W 2016 r. kierownictwo kliniki objął prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński.Sala Operacyjna


Kierownik Kliniki - prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński