Konkurs 24/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

24/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Konsultacje i Świadczenia z Zakresu Torakochirurgii.
2. Lekarza Otolaryngologa Dziecięcego
3. Lekarza Otolaryngologa
4. Lekarza Otolaryngologa – W Zakresie Wykonywania i Interpretowania Endoskopii Laryngologicznej
5. Lekarza Laryngologa
6. Lekarza Audiologa - Foniatrę – Konsultacje Dla Ubezpieczonych W Nfz.
7. Lekarza Audiologa - Foniatrę - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
8. Usług z Zakresu Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej
9. Usług z Zakresu Anestezjologii
10. Usług z Zakresu Neurochirurgii
11. Konsultacje z Zakresu Kardiologii Dziecięcej i Wykonywanie Badań Echokardiograficznych
12. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Dla Ubezpieczonych W Nfz.
13. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Na Rzecz Medycyny Pracy.
14. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
15. Lekarza Kardiologa – W Zakresie Wykonywania I Interpretowania Ultrasonokardiografii.
16. Lekarza Radiologa - Realizowanych W Ramach Ordynacji Podstawowej Oraz Dyżurów Medycznych, Opisywanie Zdjęć Mammograficznych W Zakładzie Radiologii
17. Technika Rtg (Rentgenotdiagnostyka Klasyczna, Tomografia Komputerowa, Rejestracja Badań Ekg)
18. Lekarza Diabetologa - Realizowanych W Ramach Poradni Diabetologicznej
19. Lekarza Diabetologa - Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
20. Lekarza Endokrynologa - Realizowanych W Ramach Poradni Endokrynologicznej
21. Lekarza Endokrynologa – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
22. Lekarza Psychiatry - Konsultacje Na Rzecz Medycyny Pracy
23. Lekarza Psychiatry – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
24. Lekarza Neurologa - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
25. Lekarza Neurologa – Wykonywanie I Opis Badań EmgINFORMACJA DODATKOWA

Akademicki Szpital Kliniczny zawiadamia, że odwołuje konkurs ogłoszony w dniu 16.12.2010 r. na wykonanie usług medycznych w zakresie:

8. Usług z Zakresu Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej
9. Usług z Zakresu Anestezjologii
10. Usług z Zakresu Neurochirurgii
17. Technika Rtg (Rentgenotdiagnostyka Klasyczna, Tomografia Komputerowa, Rejestracja Badań Ekg)


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta