Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Neonatologii.

Nazwa programu: Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt

Całkowita wartość zadania wynosi: 298 478,16 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 264 654,67 zł

Udział własny USK wynosi: 33 823,49 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
 
1. Analizator składu mleka – 1 szt.
2. System do znakowania próbek – 1 szt.
3. Chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną i szafę mroźną z czujnikiem temperatury – 2 szt.
4. Laktatory elektryczne – 10 szt.
5. Podgrzewacze do butelek/strzykawek – 6 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawnił pracę w Klinice Neonatologii oraz w otwartej na jej terenie jedynej w województwie dolnośląskim jednostce Banku Mleka Kobiecego - laboratorium umożliwiającym bezpieczne dzielenie się pokarmem kobiecym z najbardziej potrzebującymi noworodkami. Noworodki urodzone przedwcześnie stanowią grupę pacjentów o szczególnych potrzebach żywieniowych. Zakup analizatora składu mleka - urządzenia mierzącego zawartość makroelementów mleka oraz jego wartość energetyczną - w znaczący sposób wpłynęło na prowadzenie jak najbardziej optymalnego odżywiania, które jest jednym z kluczowych elementów terapii na Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna oraz szafa mroźna z czujnikiem temperatury posłużyły do przechowywania pozyskanego od Honorowych Dawczyń mleka oraz monitorowania warunków jego przechowywania. Mleko matki zapewnia bowiem optymalny wzrost i rozwój dziecka i ma szczególne terapeutyczne znaczenie w przypadku dzieci urodzonych przed terminem. Mamy wcześniaków wymagają szczególnej troski i opieki pod kątem stymulacji i utrzymania laktacji, aby zwiększyć szanse dziecka na otrzymanie pokarmu własnej matki. Zakup laktatorów, zwiększył dostępność sprzętu w oddziale, komfort użytkowania oraz odsetek mam karmiący własne dziecko. Podgrzewacze do butelek/ strzykawek pozwoliły na podgrzewanie pożywienia w bezpieczny i higieniczny sposób oraz ułatwiły codzienną pracę pielęgniarek i położnych.

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg