Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021
Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Neurologii.

Nazwa programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Nazwa zadania: Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021

Całkowita wartość zadania wynosi: 246 240 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 243 999,22 zł

Udział własny USK wynosi: 2 240,78 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono aparat ultrasonograficzny z opcją Duplex

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawni pracę w Klinice Neurologii poprzez zwiększenie dokładności i czułości dotychczas wykonywanych badań (takich jak USG tętnic dogłowowych i dopplerowska ultrasonografia przezczaszkowa), ale też poprzez zwiększenie zakresu możliwych do wykonania badań, w postaci USG nerwu wzrokowego z oceną tętnicy ocznej, USG tętnicy skroniowej oraz badania ścian naczyń oraz obrazowanie nerwów obwodowych.

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg