Ruszają szczepienia dla dzieci w wieku 12 – 15 lat

Ruszają szczepienia dla dzieci w wieku 12 – 15 lat

7 czerwca Uniwersytecki Szpital Kliniczny rozpoczyna rekrutację na szczepienia dla dzieci w wieku 12-15 lat. Nastolatki będą szczepione preparatem firmy Pfizer - jedyną szczepionką dopuszczoną w tej grupie wiekowej przez Europejską Agencję Leków oraz Radę Medyczną działającą prze Prezesie Rady Ministrów.

Nastolatki, aby wziąć udział w szczepieniu, muszą pamiętać o zabraniu na wizytę podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego. Kwestionariusze można ściągnąć ze strony pacjent.gov.pl lub wypełnić na miejscu w punkcie szczepień.

Nastolatków powyżej 12 r.ż. rejestrują rodzice, wybierając jedną z czterech dostępnych ścieżek:
- bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
- kontaktując się z wybranym punktem szczepień
- wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
- poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.

Po rejestracji każdy pacjent otrzymuje w wiadomości SMS datę i godzinę, o której powinien stawić się w punkcie szczepień.

Uwaga! Aby pracownik medyczny mógł wykonać szczepienie musi otrzymać wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Kwestionariusz jest podstawą do decyzji, czy osoba może być zaszczepiona tego dnia. Kwestionariusz może być wypełniony na miejscu w punkcie szczepień, ale musi być podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Po każdym przebytym szczepieniu nastolatek otrzymuje zaświadczenie, które jest również dostępne – tak jak kod QR potwierdzający pełny cykl szczepienia - na Internetowym Koncie Pacjenta.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny prowadzi szczepienia w trzech punktach Wrocławia:

1) przy ul. Borowskiej 213, w budynku głównym szpitala,
2) przy ul. Curie-Skłodowskiej 50-52,
3) przy ul. Borowskiej 211, na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Szczepienia w punktach USK wykonywane są codziennie w godzinach 8:00-19:00.
 

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg
Obraz_422.jpg

BIP

bip_maly.gif