Przedstawiciele naszego szpitala na „Liście Stu”

Przedstawiciele naszego szpitala na „Liście Stu”


Przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu znaleźli się w gronie laureatów „Listy Stu” - najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia.

Od 19 lat branżowe czasopismo „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od sześciu lat także te, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Laureatów wybiera kapituła, w skład której wchodzą wybitni eksperci. Biorą oni pod uwagę osiągnięcia i dokonania kandydatów, ich reputację zawodową oraz siłę publicznego oddziaływania.

Przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wyróżnieni w plebiscycie:

Lista Stu 2020 - medycyna
- prof. Piotr Ponikowski, kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

- prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

- prof. Krzysztof Kałwak, zastępca kierownika Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Lista Stu 2020 - system ochrony zdrowia
- dr Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Szczegółowe informacje na stronie --> Pulsu Medycyny <--