Komunikat dla pacjentek ciężarnych z pozytywnym wynikiem w kierunku koronawirusa

Komunikat dla pacjentek ciężarnych z pozytywnym wynikiem w kierunku koronawirusa


Panie ciężarne, przebywające w izolacji lub kwarantannie, do porodu obowiązane są wezwać pogotowie, które przetransportuje je do pełniącej dyżury COVID placówki ginekologiczno – położniczej.
Niedopuszczalne jest samodzielne opuszczanie miejsca izolacji bądź kwarantanny. Złamanie tych zasad zagrożone jest karą administracyjną, gdyż naraża osoby postronne na zakażenie. Przypominamy, że od 15 lutego na Dolnym Śląsku dyżury COVID -19 pełni II Klinika Ginekologii i Położnictwa przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.