COVID-19 a choroby wątroby związane z alkoholem

COVID-19 a choroby wątroby związane z alkoholem


COVID-19 a choroby wątroby związane z alkoholem Izolacja społeczna, stres i niepewność, związane z epidemią koronawirusa, sprawiają że wiele osób coraz częściej sięga po alkohol, a uzależnieni mają problem z utrzymaniem abstynencji. Tymczasem pacjenci z alkoholowym uszkodzeniem wątroby są w grupie narażonej na wyjątkowo ciężki przebieg choroby COVID-19.

Z prezentacji, przygotowanej przez dr Annę Zubkiewicz-Zarębską z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wynika że czas epidemii wiąże się ze zwiększoną liczbą hospitalizacji pacjentów z chorobami wątroby. Osoby nadużywające alkoholu mają zróżnicowane stopnie uszkodzenia - od stłuszczenia po zapalenie, marskość i w konsekwencji niewydolność narządu, a zarażenie wirusem SARS-CoV-2 dodatkowo pogarsza jego funkcję.

- Badania wskazują, że u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby, dodatkowo cierpiących na COVID-19, śmiertelność wynosiła 18 proc., a u osób z zaawansowaną chorobą wątroby 40 proc. - mówi prof. Elżbieta Poniewierka, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W przypadku pacjentów z chorobami wątroby związanymi z alkoholem, ważna jest profilaktyka, tj. szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom, a w przypadku hospitalizacji wykonanie testu (nawet jeśli nie ma objawów choroby COVID-19) oraz izolacja chorego na tzw. białym oddziale.

- Niezwykle istotne są też metody leczenia tej grupy pacjentów w przypadku wystąpienia COVID-19 - wyjaśnia dr Anna Zubkiewicz-Zarębska we Wrocławiu. - U osób z chorobą wątroby związaną z alkoholem należy rozważyć stosowanie steroidoterapii, która może zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a u osób z marskością narządu, trzeba z kolei niezwykle ostrożnie podchodzić do stosowania leków zwężających naczynia krwionośne, które zwiększają ciśnienie płucne i zmniejszają rzut serca.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w prezentacji
Choroba wątroby związana z alkoholem w czasie pandemii COVID-19