Uniwersytet Medyczny i USK w sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny i USK w sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych


Jednym z ośrodków, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu wspierającego tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym - zadecydowała Agencja Badań Medycznych.

- To dla nas niezwykle ważna i bardzo dobra wiadomość. Powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych pozwoli zintegrować nasze zespoły, działające w szpitalu i na uczelni, dając nam zupełnie nową jakość - podkreśla prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego.

- Otrzymane dofinansowanie przewidziane jest na zbudowanie zespołu, doposażenie jednostki i zakup oprogramowania, wspierającego obsługę badań klinicznych na uczelni i w szpitalu - wyjaśnia koordynująca proces przygotowywania wniosku Marta Duda-Sikuła z Centrum Zarządzania Projektami.

- Tworzymy nowoczesną jednostkę, która wykorzysta rozproszony w wielu miejscach potencjał. Odtąd zespoły pracować będą w sposób usystematyzowany i skoordynowany. Wykorzystamy możliwości stwarzane przez Wydział Farmaceutyczny we współpracy z Ośrodkiem Wczesnej Fazy prof. Anny Wieli-Hojeńskiej czy Biobankiem, zarządzanym przez dr Agnieszkę Materę-Witkiewicz. Dodamy do tego naukowców, prowadzących badania kliniczne w różnych jednostkach uczelni i szpitala. Docelowo powstanie ośrodek prowadzący zarówno badania niekomercyjne, jak i komercyjne. Ułatwimy kontakt z nami - pacjent, naukowiec czy przedstawiciel biznesu trafi do tego samego miejsca. Planowane przez Agencję Badań Medycznych sieciowanie i uwspólnienie procedur dla całej wyłonionej w konkursie sieci otwiera nowe możliwości prowadzenia badań - podkreśla prof. Piotr Ponikowski.

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

- Wybrane jednostki dysponują znakomitą kadrą profesorów, które mają olbrzymi wolumen pacjentów i leczą często niezwykle trudne przypadki. Jestem przekonany, że ośrodki te z jednej strony dadzą komfort pacjentom, z drugiej zaś pozwolą na wypracowanie bardzo wysokiego standardu badań - podkreśla na stronie ABM dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.