Uniwersytet Medyczny i USK w sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny i USK w sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych


Jednym z ośrodków, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu wspierającego tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym - zadecydowała Agencja Badań Medycznych.

- To dla nas niezwykle ważna i bardzo dobra wiadomość. Powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych pozwoli zintegrować nasze zespoły, działające w szpitalu i na uczelni, dając nam zupełnie nową jakość - podkreśla prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego.

- Otrzymane dofinansowanie przewidziane jest na zbudowanie zespołu, doposażenie jednostki i zakup oprogramowania, wspierającego obsługę badań klinicznych na uczelni i w szpitalu - wyjaśnia koordynująca proces przygotowywania wniosku Marta Duda-Sikuła z Centrum Zarządzania Projektami.

- Tworzymy nowoczesną jednostkę, która wykorzysta rozproszony w wielu miejscach potencjał. Odtąd zespoły pracować będą w sposób usystematyzowany i skoordynowany. Wykorzystamy możliwości stwarzane przez Wydział Farmaceutyczny we współpracy z Ośrodkiem Wczesnej Fazy prof. Anny Wieli-Hojeńskiej czy Biobankiem, zarządzanym przez dr Agnieszkę Materę-Witkiewicz. Dodamy do tego naukowców, prowadzących badania kliniczne w różnych jednostkach uczelni i szpitala. Docelowo powstanie ośrodek prowadzący zarówno badania niekomercyjne, jak i komercyjne. Ułatwimy kontakt z nami - pacjent, naukowiec czy przedstawiciel biznesu trafi do tego samego miejsca. Planowane przez Agencję Badań Medycznych sieciowanie i uwspólnienie procedur dla całej wyłonionej w konkursie sieci otwiera nowe możliwości prowadzenia badań - podkreśla prof. Piotr Ponikowski.

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

- Wybrane jednostki dysponują znakomitą kadrą profesorów, które mają olbrzymi wolumen pacjentów i leczą często niezwykle trudne przypadki. Jestem przekonany, że ośrodki te z jednej strony dadzą komfort pacjentom, z drugiej zaś pozwolą na wypracowanie bardzo wysokiego standardu badań - podkreśla na stronie ABM dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg