Komercyjne testy na obecność koronawirusa
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ul. Borowskiej od 5 sierpnia będzie możliwość wykonywania testów komercyjnych na obecność SARS-CoV-2.

Pacjenci będą mogli zgłaszać się w środy (w godz. 11.00-13.00) oraz soboty (w godz. 10.00-12.00).

By zachować reżim sanitarny osoby zainteresowane testami nie będą wchodzić do szpitala, ale udają się bezpośrednio do zewnętrznego punktu pobrań (oznaczonego podjazdu przy Pracowni Endoskopowej od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego). Wcześniejsza rejestracja nie będzie wymagana.

Koszt badania wyniesie 505 zł. Płatność możliwa będzie tylko kartą.

Osoby, poddawane badaniom muszą mieć przy sobie dokument tożsamości z numerem PESEL.

- Zorganizowanie punktu testowego COVID-19 przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców naszego regionu - mówi dr Janusz Sokołowski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK. - Wymazy są prowadzone w bardzo bezpieczny sposób, co jest kluczowe w czasie panującej epidemii.

W następnym dniu roboczym od dnia wykonania badania, w godz. od 08:00 do 15:00 będzie możliwość odebrania wyniku. Będzie on dostępny w punkcie Informacji Szpitala (hol główny), za okazaniem dowodu osobistego. Wynik wydawany będzie pacjentowi, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta.

W przypadku, gdy podczas testowania komercyjnego uzyskamy wynik pozytywny, laboratorium jest zobowiązane zgłosić każdy wynik potwierdzający zakażenie koronawirusem do właściwej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.