Złote Serce dla Profesora Dragana

Złote Serce dla Profesora Dragana


Nagroda jest wyrazem wdzięczności pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu za bezinteresowną pomoc, życzliwość i wrażliwość na ludzkie cierpienie. Za bycie człowiekiem.

13 lutego w imieniu mieszkańców Wałbrzycha Ryszard Nowak, radny i przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej wałbrzyskich dzielnic Biały Kamień i Kondratów odznaczył prof. Szymona Dragana Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Złotym Sercem.

Nagroda – serce ze szlachetnego kruszcu przyznawana jest od 30 lat osobom, które przyczyniły się do niesienia pomocy mieszkańcom Wałbrzycha i Dolnego Śląska.

Jak podkreśla prof. Szymon Dragan to nagroda dla całego zespołu. – Niesienie pomocy chorym i cierpiącym jest wpisane w zawód lekarza i pielęgniarki. - Cieszymy się z tego wyróżnienia, które motywuje nas do dalszej ciężkiej pracy.