Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

Kierownik Kliniki dr hab. n. med. Paweł Reichert, prof. UMW
Oddziały

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

Oddział Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek K, II piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 734-3800

(71) 734-3809


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3880
Lekarz Dyżurny (71) 662-232-519
Sekretariat Medyczny (71) 734-3810


Usługi medyczne

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem uszkodzeń czynnego i biernego narządu ruchu. W jednostce wykonywane są specjalistyczne operacje z zakresu chirurgii ręki, a leczeniem objęte są zarówno przypadki urazowe, wady wrodzone, jak i późne następstwa urazów. Zaopatrywane są przypadki uszkodzeń wielotkankowych.
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki łączy w sobie cechy pełnoprofilowego oddziału zaopatrującego przypadki z zakresu traumatologii narządu ruchu i ośrodka z doświadczeniem mikrochirurgicznym. W Klinice wykonywane są unikatowe mikrochirurgiczne zabiegi naprawcze splotu ramiennego w uszkodzeniach urazowych u dorosłych i okołoporodowych u dzieci. Ośrodek posiada doświadczenie w leczeniu urazowych uszkodzeń nerwów obwodowych oraz zespołów uciskowych nerwów (idiopatycznych, pourazowych, popromiennych). W Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki wykonywane są operacje usuwania guzów nerwów obwodowych przy użyciu technik mikrochirurgicznych. W jednostce przeprowadzane są zabiegi artroskopii stawu kolanowego, ramiennego i promieniowo-nadgarstkowego.
W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne w zakresie:

  • leczenia urazowych uszkodzeń obwodowego układu nerwowego, a w szczególności obrażeń splotu ramiennego.

 
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Lekarz kierujący

dr hab. n. med. Paweł Reichert, prof. UMW


Zespół Kliniki

 

Zastępca Kierownika Kliniki:

dr n. med. Krzysztof Zimmer

 

Specjaliści:

lek. Maciej Dejnek

lek. Krzysztof Korolczuk

lek. Roman Lech

lek. Piotr Pławski

lek. Patryk Tokłowicz

dr n. med. Jarosław WitkowskiFizjoterapia:

dr hab. Aleksandra Królikowska

 
Rezydenci

 

Specjalizujący się:

lek. Raman Bahamazau

lek. Mateusz Dłutowski

lek. Agnieszka Dłużniewska-Nieścioruk

lek. Bartosz Grabowy

lek. Kamil Kokosa

lek. Michał Lech

lek. Szymon Manasterski

lek. Zbigniew Pawęzowski

lek. Magdalena Tarkowska

lek. Ewa WagnerHistoria Kliniki

Klinika Chirurgii Urazowej została powołana w 02.02.1972 r. w ramach ówczesnego Instytutu Chirurgii AM we Wrocławiu. W 1981 r. po likwidacji instytutów powstała Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej. Pierwszym kierownikiem Kliniki był prof. nadzw. Władysław Wrężlewicz. Od 1977r. funkcję kierownika Kliniki pełnił dr hab. Włodzimierz Kowalski. Kierownikiem Katedry i Kliniki w latach 1981-1995 był prof. dr hab. Henryk Kuś. Po jego przyjściu na emeryturę kierownikiem jednostki został prof. dr hab. Roman Rutowski, który sprawował tę funkcję w latach 1995-2013. W 1996 roku zmieniona została nazwa Kliniki, która brzmi: „Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki”. Od marca 2013 roku funkcję kierownika jednostki pełni dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw. UMW.

W 1981r. do Katedry Chirurgii Urazowej włączono Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, a w 1998r. Klinikę Chirurgii Plastycznej. W 2005 r. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów oraz Klinika Chirurgii Plastycznej zostały przeniesione na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM we Wrocławiu. W tym samym roku powołano Zakład Medycyny Sportowej, który stanowił integralny element Katedry Chirurgii Urazowej do 2014 r. Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki jest siedzibą Centrum Chirurgii Splotu Ramiennego, które zostało powołane zarządzeniem JM Rektora AM we Wrocławiu z dnia 25.06.2001 r.