Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

Kierownik Kliniki dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw. UMW
Oddziały

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

Oddział Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek K, II piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 734-3800

(71) 734-3809


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3880
Lekarz Dyżurny (71) 662-232-519
Sekretariat Medyczny (71) 734-3810

Usługi medyczne

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem uszkodzeń czynnego i biernego narządu ruchu. W jednostce wykonywane są specjalistyczne operacje z zakresu chirurgii ręki, a leczeniem objęte są zarówno przypadki urazowe, wady wrodzone, jak i późne następstwa urazów. Zaopatrywane są przypadki uszkodzeń wielotkankowych.
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki łączy w sobie cechy pełnoprofilowego oddziału zaopatrującego przypadki z zakresu traumatologii narządu ruchu i ośrodka z doświadczeniem mikrochirurgicznym. W Klinice wykonywane są unikatowe mikrochirurgiczne zabiegi naprawcze splotu ramiennego w uszkodzeniach urazowych u dorosłych i okołoporodowych u dzieci. Ośrodek posiada doświadczenie w leczeniu urazowych uszkodzeń nerwów obwodowych oraz zespołów uciskowych nerwów (idiopatycznych, pourazowych, popromiennych). W Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki wykonywane są operacje usuwania guzów nerwów obwodowych przy użyciu technik mikrochirurgicznych. W jednostce przeprowadzane są zabiegi artroskopii stawu kolanowego, ramiennego i promieniowo-nadgarstkowego.
W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne w zakresie:

  • leczenia urazowych uszkodzeń obwodowego układu nerwowego, a w szczególności obrażeń splotu ramiennego.

 
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Lekarz kierujący

dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw. UMW


Zespół Kliniki

 

Zastępca Kierownika Kliniki:

dr Jacek Martynkiewicz

 

Specjaliści:

dr Adam Domanasiewicz

dr Jacek Martynkiewicz
dr hab. Paweł Reichert

lek. Paweł Rogóż

lek. Marek Stępniewski
lek. Ziemisław Stępniewski
dr Maciej Urban
lek. Jarosław Witkowski
dr Witold Wnukiewicz

 
Rezydenci

 

Specjalizujący się:

lek. Michał Bąk

lek. Agnieszka Dłużniewska
lek. Olga Gutkowska
lek. Sebastian Kuliński
lek. Szymon Manasterski

lek. Łukasz Michalak
lek. Zbigniew Pawęzowski

dr Monika Pfanhauser

lek. Magdalena Tarkowska
lek. Ewa WagnerHistoria Kliniki

Klinika Chirurgii Urazowej została powołana w 02.02.1972 r. w ramach ówczesnego Instytutu Chirurgii AM we Wrocławiu. W 1981 r. po likwidacji instytutów powstała Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej. Pierwszym kierownikiem Kliniki był prof. nadzw. Władysław Wrężlewicz. Od 1977r. funkcję kierownika Kliniki pełnił dr hab. Włodzimierz Kowalski. Kierownikiem Katedry i Kliniki w latach 1981-1995 był prof. dr hab. Henryk Kuś. Po jego przyjściu na emeryturę kierownikiem jednostki został prof. dr hab. Roman Rutowski, który sprawował tę funkcję w latach 1995-2013. W 1996 roku zmieniona została nazwa Kliniki, która brzmi: „Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki”. Od marca 2013 roku funkcję kierownika jednostki pełni dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw. UMW.

W 1981r. do Katedry Chirurgii Urazowej włączono Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, a w 1998r. Klinikę Chirurgii Plastycznej. W 2005 r. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów oraz Klinika Chirurgii Plastycznej zostały przeniesione na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM we Wrocławiu. W tym samym roku powołano Zakład Medycyny Sportowej, który stanowił integralny element Katedry Chirurgii Urazowej do 2014 r. Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki jest siedzibą Centrum Chirurgii Splotu Ramiennego, które zostało powołane zarządzeniem JM Rektora AM we Wrocławiu z dnia 25.06.2001 r.