Polska Unia Szpitali Klinicznych

Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych dotyczący dramatycznej sytuacji finansowej szpitali klinicznych