Centrum Chorób Serca


Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-558 Wrocław
Budynek H, II piętro, pokój 3.46

Kierownik: Prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

 
 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2019 kieruje Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


W latach 2005-2019 był kierownikiem Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, od 2009 jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Serca, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz od 2016 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2019 jest kierownikiem Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


Prof. Piotr Ponikowski został zaliczony do grupy najbardziej wpływowych naukowców świata z dziedziny medycyny według rankingu Clarivate Analytics „The World’s Most Influential Scientific Minds” w 2015, 2016, 2017 i 2018 r., znalazł się w gronie uhonorowanych Nagrodą Premiera przyznawaną posiadaczom wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego bądź autorom szczególnych osiągnięć w ramach tych dziedzin.