DZH/20/III/2019/KCD

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/20/III/2019/KCD

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :


1. LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ– REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM.
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy