MegaMoc! maluje szpital
 

Grupa TAURON wspiera kolejny projekt wolontariatu. Pracownicy firmy odnawiają szpitalne sale w województwach śląskim, małopolskim i dolnośląskim.


W weekend 2-3 marca pomalowana została poczekalnia do poradni pediatrycznej, przy ul. Chałubiń-skiego 2-2a mierząca 60m2 będąca częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wnętrze wypełniły ciepłe barwy wzbogacone obrazkami.

- Kliniki przy ul. Chałubińskiego i Marii Curie – Skłodowskiej wymagają wielomilionowych nakładów inwestycyjnych – mówi Monika Kowalska, rzecznik szpitala. - Prace remontowe, które prowadzi szpital skupiają się głownie na zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów. Dzięki zaangażo-waniu pracowników Grupy Tauron możemy zrobić coś więcej - stworzyć małym pacjentom przyja-zną przestrzeń. Teraz dzieci będą czekały na wizytę u kardiologa czy alergologa w poczekalni przy-pominającej salę zabaw, to dla nas duże wsparcie, za które dziękujemy.

Fundacja ISKIERKA od wielu lat remontuje i doposaża dziecięce oddziały szpitalne, dlatego zaprosiła wolontariuszy Grupy Tauron do współpracy przy odmalowaniu pomieszczenia. 27.02.2019 roku trafi tam bowiem wysoko specjalistyczne urządzenie do badań USG, na które fundacja pomogła pozy-skać środki.

Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA mówi - Zakup tego specjalistycznego sprzętu to efekt współpracy i zaangażowania zarówno ze strony szpitala, jak i Urzędu Miasta. Cie-szę się bardzo, że po raz kolejny możemy liczyć na wsparcie pracowników Grupy Tauron. Tym ra-zem zakasują rękawy i malują, a kilka lat temu tworzyli np. Chór Energetyków towarzyszący Dzie-cięcej Orkiestry Onkologicznej na naszym koncercie.

Przez placówki medyczne w obszarze działania Grupy TAURON, co miesiąc przewijają się setki małych pacjentów. Jedni wychodzą po kilku dniach, dla innych szpitalne sale to smutna codzien-ność, w których spędzają tygodnie i miesiące. W świecie białych fartuchów, zielonych kafli i steto-skopów brakuje nierzadko poczucia bezpieczeństwa. MegaWolontariusze TAURONA zmieniają kil-ka sal, tak że stają się one przytulne, ciepłe i nasycone energią kolorów i ludzkich serc.

Aktywność pracowników podsumowuje Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia: Nasi pracownicy to ludzie tak kompetentni, jak wrażliwi, oddani i wspierające różnorakie szlachetne inicjatywy. Nowa inicjatywa naszych pracowników to malowanie szpitalnych sal. My jako firma sta-ramy się również i tę aktywności wspierać.