Badanie systemu monitorowania
 

Badanie systemu monitorowania, leczenia oraz opieki nad pacjentami z cukrzycą z punktu widzenia pacjenta, personelu medycznego i placówek służby zdrowia


Z danych epidemiologicznych wynika, iż obecnie na cukrzycę cierpi około 3 miliony Polaków. W ostatnim dziesięcioleciu liczba chorych z cukrzycą gwałtownie wzrasta. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych oraz dzieci. Spora cześć populacji ma również cukrzycę niewykrytą co stawia tę chorobę na szczycie chorób cywilizacyjnych XXI w., jeśli chodzi o ilość pacjentów.

Fundacja Urszuli Jaworskiej zaprasza do udziału w badaniu. Wyniki posłużą do opracowania raportu i staną się fundamentem do stworzenia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia nowego kompleksowego modelu opieki nad pacjentem diabetologicznym.

Badanie wśród pacjentów prowadzone są wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków oraz fundacją Diabeciaki

Badanie obejmuje również innych profesjonalistów medycznych w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i edukatorów diabetologicznych oraz pacjentów. Poniżej załączamy linki do ankiet.

ANKIETA – LEKARZ SPECJALISTA DIABETOLOG

ANKIETA – LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

ANKIETA – PIELĘGNIARKA/EDUKATOR DIABETOLOGICZNY

ANKIETA – DOROSŁY PACJENT DIABETOLOGICZNY (CUKRZYCA TYP I i II)