Zakaz_odwiedzin

Zakaz odwiedzin pacjentów

przebywających w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

 

W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na wirus grypy AH1N1 informujemy,

że aby zachować wszelkie możliwe środki ostrożności, do odwołania wprowadzamy

zakaz odwiedzin pacjentów na terenie całego szpitala przy ul. Borowskiej 213.

 

Dodatkowo z uwagi na potwierdzone badaniami przypadki zachorowań wstrzymujemy wszystkie planowe przyjęcia do Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej,

o czym poinformujemy telefonicznie zainteresowane osoby. Pacjenci obu klinik w miarę możliwości będą wypisywani do domu. Osoby, które trafią do szpitala w ramach SOR, a wymagać będą hospitalizacji w Klinice Kardiologii lub Nefrologii będą przekierowane do innych placówek.

 

Personel szpitala zachowa szczególną czujność w identyfikacji pacjentów z objawami

grypopodobnymi. Osoby, którzy mają zaplanowaną hospitalizację, a występują u nich objawy grypopodobne proszone są o kontakt z Kliniką, w której mają zaplanowaną hospitalizację

i zmianę terminu planowego zabiegu.

 

Bogusław Beck

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

 

_______________________________________________________________________________________________