Defibrylator dla pacjentów USK

Defibrylator dla pacjentów USK

Kolejny zakup dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w ramach wsparcia z Funduszu Prewencyjnego przyznanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

PZU SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, wsparło szpital kwotą 40 000 zł. Spółka w ramach „Zadania prewencyjnego mającego na celu ograniczenie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi i innymi wypadkami w życiu codziennym oraz mającego na celu ograniczenie ich rozmiarów i następstw”, dofinansowała zakup defibrylatora dla Zespołu Wczesnego Reagowania w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.