PZU Życie przekazało 30 tys. złotych na zakup fantoma dla USK
 

PZU Życie przekazało 30 tys. złotych na zakup fantoma dla USK


Fantom będzie wykorzystywany w trakcie szkoleń z resuscytacji krążeniowo‐oddechowej, które co roku obowiązkowo muszą przechodzić pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zgodnie ze standardami Centrum Monitorowania Jakości. 

Fantom do nauki i treningu podstawowych czynności resuscytacyjnych ufundowany został przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie z  funduszu prewencyjnego, w ramach działań mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.

Zakup został zrealizowany dzięki pomocy zespołu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii:  Elżbiecie Ostrowskiej pielęgniarce oddziałowej i oraz Tomaszowi Ramusiowi pielęgniarzowi koordynującemu, który prowadzi szkolenia z resuscytacji  dla personelu szpitala.