<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.242.429.2022 z dnia 2022-06-02

TEMAT: Dostawa separatorów oraz pojemników do naświetlań dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych oraz dla Kliniki Hematologii
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2022-07-01 o godzinie 09:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2022-07-01 o godzinie 09:30
w siedzibie zamawiającego.