<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.246.10.2020 z dnia 2020-11-27

TEMAT: Dostawa Maski typu FFP3
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2020-11-30 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2020-11-30 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
27.11.2020docx file Zaproszenie ( 1.9 MB )
27.11.2020 Formularz oferty ( 50.5 kB )
27.11.2020 Formularz asortymentowo-cenowy ( 28.5 kB )
27.11.2020docx file Wzór umowy ( 40.8 kB )