<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.242.326.2020 z dnia 2020-11-02

TEMAT: Kompleksowe dostosowanie pomieszczeń na odpady medyczne w USK do wymogów aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975) wg Pakietów 1 i 2
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2020-11-18 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2020-11-23 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2023-11-23 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
02.11.2020 BZP_Ogłoszenie nr 605297-N-2020 z dnia 02.11.2020 r. ( 82.9 kB )
02.11.2020 SIWZ_DZP.242.326.2020 ( 32 kB )
02.11.2020 WZÓR umowy_DZP.242.326.2020 ( 24 kB )
02.11.2020docx file OPZ_pomieszczenia na odpady medyczne_242.326.2020 ( 6.8 MB )
02.11.2020 Zał. 1_B_PB_branża budowlana_opis techniczny ( 707.6 kB )
02.11.2020 Zał. 2_B_PB_ branża budowlana_rzut i przekrój ( 907.2 kB )
02.11.2020 Zał. 3_B_PB_branża budowlana_ sytuacja ( 4.8 MB )
02.11.2020 Zał. 4_B_PW_branża budowlana_opis techniczny ( 651.4 kB )
02.11.2020 Zał. 5_B_PW_branża budowlana_rzut i przekrój ( 906.2 kB )
02.11.2020 Zał. 6_B_PW_branża budowlana_sytuacja ( 4.8 MB )
02.11.2020 Zał. 8_B_PW_branża budowlana_przedmiar robót ( 87.8 kB )
02.11.2020 Zał. 9_B_PW_branża budowlana_specyfikacja techniczna ( 453.5 kB )
02.11.2020 Zał. 10_B_PW_branża elektryczna_opis techniczny ( 106.2 kB )
02.11.2020 Zał. 11_B_PW_branża elektryczna_plan instalacji elektrycznej ( 408.7 kB )
02.11.2020 Zał. 12_B_PW_branża elektryczna_schemat zasilania ( 283.6 kB )
02.11.2020 Zał. 14_B_PW_branża elektryczna_przedmiar robót ( 51.4 kB )
02.11.2020 Zał. 15_B_PW_branża sanitarna_opis techniczny ( 506.5 kB )
02.11.2020 Zał. 16_B_PW_branża sanitarna_rzut ( 203.5 kB )
02.11.2020 Zał. 18_B_PW_branża sanitarna_przedmiar robót ( 299.1 kB )
02.11.2020 Zał. 19_B_PW_branża sanitarna_specyfikacja techniczna ( 659.9 kB )
02.11.2020 Zał. 20_B_PW_branża sanitarna_zestawienie materiałów instalacji chłodniczej i kanalizacji ( 53.7 kB )
02.11.2020 Zał. 22_D_PW_branża budowlana_przedmiar robót ( 73.3 kB )
02.11.2020 Zał. 23_D_PW_branża budowlana_specyfikacja techniczna ( 376.6 kB )
02.11.2020 Zał. 24_D_PW_branża sanitarna_opis techniczny ( 504.1 kB )
02.11.2020 Zał. 25_D_PW_branża sanitarna_rzut ( 154.7 kB )
02.11.2020 Zał. 26_D_PW_branża sanitarna_zestawienie materiałów instalacji wod-kan ( 69.2 kB )
02.11.2020 Zał. 27_P_PB_branża budowlana_opis techniczny ( 712.9 kB )
02.11.2020 Zał. 28_P_PB_branża budowlana_sytuacja ( 5.3 MB )
02.11.2020 Zał. 29_P_PB_branża budowlana_rzut i przekrój ( 1.5 MB )
02.11.2020 Zał. 30_P_PB_branża budowlana_rzut dachu przekrój b-b ( 642.4 kB )
02.11.2020 Zał. 31_P_PB_branża budowlana_elewacje ( 965.5 kB )
02.11.2020 Zał. 32_P_PB_branża sanitarna_opis techniczny ( 556.1 kB )
02.11.2020 Zał. 33_P_PB_branża sanitarna_instalacje klimatyzacji i wentylacji rzuty ( 330.6 kB )
02.11.2020 Zał. 34_P_PB_branża sanitarna_instalacje wod-kan rzut ( 357.2 kB )
02.11.2020 Zał. 35_P_PB_branża sanitarna_informacja bioz ( 127.7 kB )
02.11.2020 Zał. 36_P_PW_branża budowlana_opis techniczny ( 624.5 kB )
02.11.2020 Zał. 37_P_PW_branża budowlana_sytuacja ( 5.3 MB )
02.11.2020 Zał. 38_P_PW_branża budowlana_rzut ( 1.3 MB )
02.11.2020 Zał. 39_P_PW_branża budowlana_przekrój a-a i rzut dachu ( 1.0 MB )
02.11.2020 Zał. 40_P_PW_branża budowlana_rzut sufitów ( 1.2 MB )
02.11.2020 Zał. 41_P_PW_branża budowlana_elewacje ( 1.1 MB )
02.11.2020 Zał. 43_P_PW_branża budowlana_przedmiar robót ( 123.9 kB )
02.11.2020 Zał. 44_P_PW_branża budowlana_specyfikacja techniczna ( 527.4 kB )
02.11.2020 Zał. 45_P_PW_branża budowlana_zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej ( 1.3 MB )
02.11.2020 Zał. 46_P_PW_branża elektryczna_opis techniczny ( 114.6 kB )
02.11.2020 Zał. 47_P_PW_branża elektryczna_plan instalacji elektrycznej - gniazda ( 466.1 kB )
02.11.2020 Zał. 48_P_PW_branża elektryczna_plan instalacji elektrycznej - oświetlenie ( 703.3 kB )
02.11.2020 Zał. 49_P_PW_branża elektryczna_schemat zasilania ( 386.0 kB )
02.11.2020 Zał. 51_P_PW_branża elektryczna_przedmiar robót ( 64.7 kB )
02.11.2020 Zał. 52_P_PW_branża sanitarna_opis techniczny ( 560.0 kB )
02.11.2020 Zał. 53_P_PW_branża sanitarna_instalacje klimatyzacji i wentylacji rzut dachu i przekrój ( 176.8 kB )
02.11.2020 Zał. 54_P_PW_branża sanitarna_instalacje klimatyzacji i wentylacji rzut ( 279.4 kB )
02.11.2020 Zał. 55_P_PW_branża sanitarna_instalacje wod-kan rzut ( 336.0 kB )
02.11.2020 Zał. 56_P_PW_branża sanitarna_instalacje wod-kan rozwinięcie ( 198.5 kB )
02.11.2020 Zał. 57_P_PW_branża sanitarna_instalacje_zestawienie materiałów instalacji wod-kan ( 79.8 kB )
02.11.2020 Zał. 58_P_PW_branża sanitarna_instalacje_zestawienie materiałów instalacji wentylacji ( 233.0 kB )
02.11.2020 Zał. 59_P_PW_branża sanitarna_instalacje_zestawienie materiałów instalacji chłodniczej ( 69.5 kB )
02.11.2020 Zał. 61_P_PW_branża sanitarna_przedmiar robót ( 307.4 kB )
02.11.2020 Zał. 62_P_PW_branża sanitarna_specyfikacja techniczna ( 811.2 kB )
18.11.2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_nr 540230266-N-2020 z dnia 18.11.2020 r. ( 20.9 kB )
23.11.2020 Informacja z otwarcia ofert_DZP.242.326.2020_23.11.2020 r. ( 318.2 kB )
18.12.2020 Wynik postępowania_DZP.242.326.2020_18.12.2020 r. ( 65 kB )