<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.242.349.2020 z dnia 2020-10-08

TEMAT: Dostawa fabrycznie nowego samochodu na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2020-10-16 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2020-11-03 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2020-11-03 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu ( 391.5 kB )
08.10.2020docx file SIWZ ( 78.0 kB )
08.10.2020docx file Wzór umowy ( 41.3 kB )
08.10.2020 Formularz cenowy ( 72 kB )
14.10.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 74.0 kB )
15.10.2020docx file Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 618.9 kB )
20.10.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) ( 236.4 kB )
30.10.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) ( 74.0 kB )
03.11.2020 Informacja z otwarcia ofert ( 23 kB )
20.11.2020docx file Unieważnienie postępowania ( 152.4 kB )
20.11.2020docx file Unieważnienie postępowania ( 152.4 kB )