<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DRZiB/1/2020 z dnia 2020-04-23

TEMAT: Dostawa i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Faktur
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2020-04-28 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2020-04-28 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.04.2020docx file Ogłoszenie o Dialogu Technicznym ( 23.0 kB )
23.04.2020docx file Zgłoszenie do Dialogu Technicznego ( 18.5 kB )
23.04.2020docx file Regulamin Dialogu Technicznego ( 28.6 kB )
08.05.2020docx file zmiana terminu ( 23.1 kB )
22.05.2020docx file Zmiana terminu 2 ( 23.1 kB )