<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-139/2019 z dnia 2019-05-10

TEMAT: Dostawa zestawów do przezskórnego usuwania elektrod dla Pracowni Hemodynamiki
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-22 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-05-24 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-05-24 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 75.6 kB )
10.05.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 94.5 kB )
10.05.2019 Załącznik nr 1- formularze cenowe- pakiety ( 40.5 kB )
10.05.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 31.8 kB )
20.05.2019 Ogfłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmian aterminu składania i otwarcia ofert ( 20.0 kB )
22.05.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 659.5 kB )
24.05.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 37.5 kB )
07.06.2019 Wynik postępowania ( 65 kB )