<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-143/2019 z dnia 2019-05-09

TEMAT: Dostawa atestowanych materiałów oraz narzędzi do instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacyjnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej)
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-20 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-05-20 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.05.2019 Ogłoszenie w BZP z dnia 09.05.2019 r. ( 69.9 kB )
09.05.2019 SIWZ ( 24 kB )
09.05.2019 Umowa powierzenia przetw. danych os. ( 56 kB )
09.05.2019 Formularz cenowy ( 102.5 kB )
10.05.2019 OPZ ( 35.5 kB )
10.05.2019 Umowa_WZÓR ( 71 kB )
20.05.2019 ( 10.5 kB )
20.05.2019 Wynik postępowania ( 271.6 kB )