<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-119/2019 z dnia 2019-04-26

TEMAT: Dostawę /zakup energii elektrycznej do obiektów w kampusie przy ul. M. Curie- Skłodowskiej,
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-10 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-05-13 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-05-13 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
26.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 397.7 kB )
26.04.2019docx file SIWZ ( 83.5 kB )
26.04.2019 Opis przedmiotu zamówienia ( 51 kB )
26.04.2019 Zestawienie punktów poboru ( 11.6 kB )
26.04.2019docx file Wzór umowy ( 34.1 kB )
08.05.2019 Odpowiedzi na zapytania ( 643.5 kB )
08.05.2019 ZMIANA OPISU Przedmiotu Zamówienia ( 51.5 kB )
08.05.2019 Zmiana OPZ ( 11.3 kB )
14.05.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- unieważnieniu postępowania ( 251.2 kB )