<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-110/2019 z dnia 2019-04-24

TEMAT: Sprzęt specialistyczny i patomorfologiczny – wyczerpanie asortymentu
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-08 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-05-08 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
24.04.2019 Ogłoszenie o zamowieniu ( 684.4 kB )
24.04.2019docx file SIWZ ( 53.9 kB )
24.04.2019 Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – określony w Formularzu cenowym ( 67 kB )
24.04.2019 zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia ( 67 kB )
24.04.2019 Zał nr 4 wzór umowy ( 76 kB )
07.05.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które wpłynęły po terminie (2) ( 32.2 kB )
07.05.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 390.7 kB )
08.05.2019 informacja o otwartych ofertach ( 272.3 kB )
03.06.2019 WYNIK ( 171.1 kB )