<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-115/2019 z dnia 2019-04-11

TEMAT: Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-30 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-04-30 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
11.04.2019 blok ( 1.3 MB )
11.04.2019 bud. ( 218.5 kB )
11.04.2019 OPZ ( 187.0 kB )
11.04.2019 wzór umowy ( 12 kB )
11.04.2019 SIWZ ( 294.5 kB )
11.04.2019 bud.L ( 2.7 MB )
11.04.2019 budynek B ( 1.3 MB )
11.04.2019 ogłoszenie ( 90.2 kB )
30.04.2019 zestawienie ( 25 kB )
10.05.2019 wynik ( 66 kB )