<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-60/2019 z dnia 2019-04-09

TEMAT: „Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii – wyczerpanie“
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-13 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-05-13 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.04.2019 Ogłoszenie ( 219.7 kB )
09.04.2019docx file SIWZ ( 166.3 kB )
09.04.2019 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 92.5 kB )
09.04.2019docx file Wzór umowy/komis - zał. nr 4 ( 32.3 kB )
09.04.2019docx file Wzór umowy bez komisu - zał. nr 4 ( 30.2 kB )
23.04.2019 JEDZ ( 82.6 kB )
23.04.2019 Jedz do zaimportowania ( 135.6 kB )
21.05.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 30.8 kB )
21.05.2019docx file ( 22.0 kB )
13.06.2019 Wynik ( 69 kB )