<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-68/2019 z dnia 2019-04-08

TEMAT: Dostawa pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-09 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-05-13 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-05-13 godzina: 12:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 142.1 kB )
08.04.2019docx file SIWZ ( 66.3 kB )
08.04.2019 Formularze cenowe ( 44 kB )
08.04.2019 Wzór umowy ( 37.5 kB )
08.04.2019docx file Parametry techniczne ( 45.2 kB )
08.04.2019 JEDZ PDF ( 83.4 kB )
08.04.2019 JEDZ XML ( 240.9 kB )
25.04.2019 1- opdpowiedź ( 63 kB )
25.04.2019 2- odpowiedź ( 63 kB )
25.04.2019 3- odpowiedź ( 63 kB )
25.04.2019 4-odpowiedź ( 65 kB )
25.04.2019docx file sprostowanie_PAKIET NR 3_ Formularz cenowy ( 13.6 kB )
26.04.2019docx file MODYFIKACJA SIWZ ( 14.9 kB )
26.04.2019docx file MODYFIKACJA_Załącznik 1A_ parametry techniczne ( 45.0 kB )
02.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - ZMIANA ( 690.5 kB )
14.05.2019docx file Informacja o otwartych ofertach i druk oświadczenia Wykonawcy ( 614.8 kB )
16.05.2019docx file Korekta_ Informacja o otwartych ofertach+oświadczenie ( 614.8 kB )
24.05.2019 Ogłoszenie Wyniku ( 646.5 kB )