<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-86/2019 z dnia 2019-04-02

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego- stentgrafty dla PCCE (2)
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-06 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-05-17 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-05-17 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
02.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 163.0 kB )
02.04.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 164.0 kB )
02.04.2019 Formularze cenowe ( 21.4 kB )
02.04.2019docx file Załacznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.8 kB )
02.04.2019 Jedz ( 82.9 kB )
02.04.2019 Jedz do zaimportowania ( 129.8 kB )
16.04.2019 Modyfikacja SIWZ ( 672.5 kB )
16.04.2019 Formularze cenowe po modyfikacji ( 21.6 kB )
30.04.2019 Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 673.5 kB )
30.04.2019 Formularze cenowe po modyfikacji (2) ( 21.4 kB )
17.05.2019docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.3 kB )
21.05.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 38.5 kB )
13.06.2019 Wynik postępowania ( 65 kB )