<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-77/2019 z dnia 2019-04-02

TEMAT: Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-06 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-05-06 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
02.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 324.5 kB )
02.04.2019docx file siwz ( 165.9 kB )
02.04.2019 Formularz cenowy ( 40.5 kB )
02.04.2019 Jedz do pobrania ( 84.5 kB )
02.04.2019 Jedz do zaimportowania ( 129.9 kB )
02.04.2019docx file Wzór umowy ( 36.2 kB )
08.05.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 10.1 kB )
08.05.2019docx file wzór GK ( 20.7 kB )
03.06.2019 Wynik postępowania ( 700.5 kB )